演职人员 (3)
导演
黄蜀芹
Huang Shu-Qin
演员
徐守莉
Xu Shou-Li
李保田
Li Bao-Tian